Úvodná stránka -> Mestá a obce -> Rozhľadne a vyhliadkove miesta

Pavlova Ves

 

Pavlova Ves, Obecný úrad Pavlova Ves 26, 032 21 Bobrovec
info@pavlovaves.sk
http://www.pavlovaves.sk
tel: +421 44 559 65 90

Pavlova Ves vznikla v roku 1400 a má 256 obyvateľov, ktorí spolu osídľujú plochu 683 ha. Naša obec je obcou v pravom zmysle slova a má veľkú perspektívu rozvoja do budúcnosti, čomu naznačuje jej geografická poloha. Od Liptovského Mikuláša je vzdialená 7 km a od aquaparku Tatralandia 4 km. (Zobraziť viac)

Pavlova Ves vznikla v roku 1400 a má 256 obyvateľov, ktorí spolu osídľujú plochu 683 ha. Naša obec je obcou v pravom zmysle slova a má veľkú perspektívu rozvoja do budúcnosti, čomu naznačuje jej geografická poloha. Od Liptovského Mikuláša je vzdialená 7 km a od aquaparku Tatralandia 4 km.

Najstaršia zachovaná listina hovorí o vzniku obce v roku 1400, podobne ako susedný Bobrovček. S týmto rokom vzniku nemôžeme súhlasiť. Vo Vlastivednom zborníku "Liptov" vyšla štúdia Dr. Ferdinanda Uličného pod názvom Osídlenie Liptova do 16. storočia, v ktorej sa pri opise vzniku susedného Bobrovca uvádza, že z majetku Bobrovca bol v roku 1283 vyčlenený majetok Pavlovej Vsi Radune a Demeterovi. Kto sú tieto osoby? Mohli by to byť deti Pavla, ktorého meno nesie naša obec. Osoba Pavla je doteraz neznáma. Bol to však určite niekto, kto dostal územie v Pavlovej Vsi. Tu sa usídlil, a pracoval a žil. S určitosťou možno povedať, že tu mal svoje sídlo, možno nejaký domček, možno majer, možno niečo iné. Ak tu teda Pavol žil a aj býval, mohlo sa uvedené sídlo pomenovať ako ves (Ves je zastaraný tvar v slovenskom jazyku a označuje malú osadu, dedinu, obyčajne s poľnohospodárskym obyvateľstvom).

POČASIE


°C

/

Vyhľadať v okolí:

Kde spať? Kde jesť a piť? Čo vidieť a zažiť?