Úvodná stránka -> Co zobaczyc -> Przyroda -> Obszary chronione ->

Tatrzański Park Narodowy

 

Tatrzański Park Narodowy,
info@tanap.org
http://www.tanap.org
tel: +421 52 448 42 17

Najstarszym parkiem narodowym na Słowacji jest Tatrzański Park Narodowy (TANAP) utworzony w 1949 roku na północy Słowacji. Obejmuje wysokogórski obszar Tatr i stanowi szczególny wyjątek w ochronie wysokogórskiej flory i fauny w skali europejskiej - albowiem chroni najwyższe, położone na północ od Alp, góry europejskie.

POČASIE


°C

/

Vyhľadať v okolí:

Kde spať? Kde jesť a piť? Čo vidieť a zažiť?